Công chức, Viên chức

Bao gồm các Khoá học luyện thi công chức, luyện thi viên chức và bồi dưỡng kiến thức hành chính công.

Luyện thi Kho bạc Nhà nước Vòng 1 - Tiếng Anh - Học tủ
star_border star_border star_border star_border star_border
play_circle_outline 42 bài học
Luyện thi Kho bạc Nhà nước - Vòng 1 - Kiến thức chung - Học tủ
star_border star_border star_border star_border star_border
play_circle_outline 38 bài học
Combo luyện thi Kho bạc Nhà nước - Kiến thức chung & TA - Vòng 1 - Học tủ
star_border star_border star_border star_border star_border
play_circle_outline 2 khóa học
Luyện thi Công chức Vòng 1 - Kiến thức chung - Học tủ
star_border star_border star_border star_border star_border
play_circle_outline 55 bài học
Luyện thi Công chức Vòng 1 - Tiếng Anh - Học tủ
star_border star_border star_border star_border star_border
play_circle_outline 54 bài học
Luyện thi Công chức Thuế Vòng 2 - Nghiệp vụ - Học tủ
star_border star_border star_border star_border star_border
play_circle_outline 67 bài học
Combo Luyện thi Công chức Thuế Vòng 1 - KTC & Tiếng Anh - Học tủ
star star star star star
play_circle_outline 2 khóa học
Luyện thi Công chức Thuế - Vòng 1 - Kiến thức chung - Học tủ
star star star star star
play_circle_outline 114 bài học
Luyện thi Công chức Thuế Vòng 1 - Tiếng Anh - Học tủ
star star star star star
play_circle_outline 70 bài học
Luyện thi Kho bạc Nhà nước Vòng 2 - Vị trí Kế toán viên
star_border star_border star_border star_border star_border
play_circle_outline 121 bài học
Combo Luyện thi Kho bạc Nhà nước Vòng 1 & Vòng 2 - Vị trí Kế toán viên
star star star star star
play_circle_outline 3 khóa học
Luyện thi Kho bạc Nhà nước Vòng 2 - Vị trí Chuyên viên nghiệp vụ
star_border star_border star_border star_border star_border
play_circle_outline 112 bài học

UB.NET - Hệ thống Học tập trực tuyến LMS

UBGROUP giữ bản quyền mọi nội dung trên UB.NET, nghiêm cấm sao chép, buôn bán tài liệu bản quyền dưới mọi hình thức.

Copyright 2019 © All rights reserved.